O firmie

Firma Rooftherm S.J. powstała w 2016 r. jako kontynuacja wcześniejszych wieloletnich działalności założycieli, realizując projekty z dziedziny chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji w budownictwie jak i procesach produkcji urządzeń do powyższych zastosowań

Obecnie skupiamy się na realizacji kompletnych rozwiązań w systemów HVAC dla różnych obiektów bazujących na innowacyjnych systemach bezkanałowych kładąc nacisk na obiekty handlowe i przemysłowe, średnio i wielko kubaturowe.

Realizujemy z sukcesem obiekty dla różnych klientów stawiając na jakość i kompleksowość. Nasze realizacje są wykonywane z wykorzystaniem innowacyjnych, nowoczesnych  i energooszczędnych technologii. Na rynku będąc choć nie długi czas, określani jesteśmy przez naszych partnerów jako solidni i niezawodni, przez co relacja ta jest długofalowa.

Nasza firma dysponując zapleczem fachowców, inżynierów i techników w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa realizuje również wszelkiego rodzaju projekty indywidualne w segmencie produkcji części i podzespołów do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Posiadamy park maszynowy od obróbki plastycznej blach w tym wykrawarkę, prasy krawędziowe które pozwalają nam na elastyczną produkcję oraz realizację najbardziej zaawansowanych technicznie zleceń.

Współpracujemy z najbardziej innowacyjnymi producentami urządzeń HVAC, i stanowimy trzon nowego podejścia w dziedzinie. Jesteśmy certyfikowanym przez UDT przedsiębiorstwem w zakresie instalacji, konserwacji i serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Posiadamy park maszynowy od obróbki plastycznej blach w tym wykrawarkę, zaginarki, walcarkę, które pozwalają nam na elastyczną produkcję oraz realizację najbardziej zaawansowanych technicznie zleceń.