projekty unijne

Tytuł projektu:

„Rozwój przedsiębiorstwa ROOFTHERM M.DUDZIK A.WIĘC SPÓŁKA JAWNA poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego - wyrzutni powietrznej”

Wartość całkowita projektu: 2 062 405.00 PLN

Wartość dofinansowania: 930 275.00

Cele i efekty projektu:

Celem projektu rozwój przedsiębiorstwa ROOFTHERM M.DUDZIK A.WIĘC Sp.J. poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego nowego wyrobu – innowacyjnej wyrzutni powietrza do urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych (HVAC).
Najważniejszym rezultatem projektu - w krótkim horyzoncie czasowym - będzie możliwość zaoferowania własnego wyrobu przewyższającego pod względem ilościowym, jakościowym i wzorniczym wyroby dotychczasowych producentów elementów do urządzeń HVAC, a w dłuższym horyzoncie czasowym - przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.
Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego: innowacyjnej wyrzutni powietrza do urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych (HVAC).